Please click here for english page of this container-newspaper
Please click here for english page of this container-newspaper

Flash gambar-produk-container(kontainer/kontener): “Dijual Empty Container (kontainer/kontener kosong).”

  1. Used Empty Containers for sale.{Dijual Used Empty Container (kontainer/kontener kosong bekas).}Used Empty Containers for sale.{Dijual Used Empty Container (kontainer/kontener kosong bekas).}
  2. Used Empty Containers for sale.{Dijual Used Empty Container (kontainer/kontener kosong bekas).}Used Empty Containers for sale.{Dijual Used Empty Container (kontainer/kontener kosong bekas).}
  3. Used Empty Containers for sale.{Dijual Used Empty Container (kontainer/kontener kosong bekas).}Used Empty Containers for sale.{Dijual Used Empty Container (kontainer/kontener kosong bekas).}
  4. Used Empty Containers for sale.{Dijual Used Empty Container (kontainer/kontener kosong bekas).}Used Empty Containers for sale.{Dijual Used Empty Container (kontainer/kontener kosong bekas).}
  5. Used Empty Containers for sale.{Dijual Used Empty Container (kontainer/kontener kosong bekas).}Used Empty Containers for sale.{Dijual Used Empty Container (kontainer/kontener kosong bekas).}

Spesifikasi:
1.Warna orange;
2.Tinggi: 20ft (feet/kaki);
3.Kondisi: Bekas.